Facebook
Baner

O godzinie 11:00 w hotelu Radison w multimedialnej Sali konferencyjnej odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez PZZHiPD, w której uczestniczyli przedstawiciele mediów, Polonii oraz obecnych w Wilnie turystów. Podczas konferencji przedstawiono prezentacje dotyczące produkcji mięsa drobiowego w Polsce i Unii Europejskiej oraz walorów dietetycznych i zdrowotnych tego mięsa. Uczestnicy konferencji mogli zadawać pytania w języku zarówno polskim jak i litewskim, gdyż zabezpieczono obecność tłumacza. Obecni otrzymali również materiały i gadżety promocyjne.

O godzinie 13:00 na jednym z placów w centrum starego miasta Wilna odbyła się  degustacja grillowanego mięsa drobiowego z dodatkiem różnego rodzaju sosów. Przygotowano także zabawy i konkursy z nagrodami, w których uczestniczyły również dzieci. Wspaniała pogoda spowodowała, że wielu mieszkańców wychodziło na spacery, a kolorowe stoiska promocyjne przyciągały przechodniów do uczestnictwa w wydarzeniu i konsumpcji. Cały czas obecna była pani tłumacz, a odwiedzający nasze stoiska pozyskiwali wiedzę dotyczącą produkcji drobiu, jego walorach smakowych i odżywczych oraz mogli skorzystać z porad dietetycznych.

Póżnym popołudniem delegacja PZZHiPD udała się na Cmentarz na Rossie i złożyła kwiaty na grobie matki Józefa Piłsudzkiego,  gdzie pochowane też jest serce Marszałka. Na cmentarzu tym oprócz znanych i zasłużonych Polaków spoczywają polscy oficerowie i ochotnicy polegli w latach 1919–1920 w walkach o Wilno, a także żołnierze Armii Krajowej polegli podczas w 1944 podczas operacji Ostra Brama.

 Najważniejszym i najcenniejszym skarbem  Wilna jest  Ostra Brama ze słynącym z cudów i łask obrazem Matki Miłosierdzia. To właśnie on w szczególny sposób przyciąga turystów i pielgrzymów z całego świata. To o tym miejscu pisał nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz w Inwokacji do Pana Tadeusza.

W Wilnie jest wiele miejsc poświęconych temu poecie ale najważniejsze to Muzeum Adama Mickiewicza.

Do tego pięknego miasta, które ma tak bogatą historię i mnóstwo zabytków przybywa wielu turystów, zwłaszcza w czasie obchodów związanych z 700- leciem  Wilna.  

Promocja drobiu w Wilnie wpisuje się w przyjętą strategię Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, a mianowicie promocja poza granicami naszego kraju, tym bardziej, że Litwa jest naszym bezpośrednim sąsiadem i jest tam liczna Polonia.

 

Opracowała Anna Zubków

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO