Facebook
Baner

Międzynarodowy prejekt drobiarski Broilernet

Przedstawiciele Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu wzięli udział w kolejnym spotkaniu w ramach międzynarodowego projektu badawczego Broilernet. Projekt ma na celu opracowanie najlepszych praktyk związanych z produkcją drobiarską w Europie, a następnie dzielenie się nimi z hodowcami. W projekcie uczestniczą przedstawiciele europejskich uniwersytetów, ośrodków badawczych oraz organizacji producentów i hodowców drobiu, w tym nasz Związek. Projekt jest zaplanowany na 4 lata. Będziemy informować na bieżąco o postępach w jego realizacji.

Więcej informacji o projekcie można odnaleźć na stronie interentowej: https://broilernet.eu/