Facebook
Baner

Posiedzenie Podkomisji stałej

W dniu 11 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce z udziałem przedstawicieli zainteresowanych omawianymi problemami różnych organizacji.

Tematami wiodącymi były; realizacja przepisów dot. dobrostanu zwierząt, spadek pogłowia trzody chlewnej w wyniku rozszerzania się afrykańskiego pomoru świń oraz problemów w wyniku trwania grypy ptaków.

Przedstawiciel PZZHiPD w swojej wypowiedzi poruszył problem pilnego wdrożenia ujednoliconych zasad wyceny drobiu likwidowanego w wyniku administracyjnych decyzji Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Kolejnym poruszanym problemem jest brak jednolitego systemu wypłacania należnych odszkodowań  hodowcom  poszkodowanym przez grypę ptaków.

Z powodu ograniczonego porządkiem dziennym posiedzenia Podkomisji stałej tematów, prezes PZZHiPD poprosił Przewodniczącego Podkomisji Posła Kazimierza Plocke o możliwość omówienia pilnych spraw dotyczących zwalczania w stadach drobiu serotypów Salmonelli i zgłaszanych przez hodowców problemów.

Po uzyskaniu zgody wniesiony został postulat zmiany przepisów by wprowadzić rozwiązania systemowe obejmujące problem zwalczania Salmonelli całościowo.

Zgłoszona została prośba o dokonanie analizy z jakich konkretnych żródeł pochodziło mięso zakwestionowane i zgłoszone do systemu RASFF.

W konkluzji wypowiedzi prezes PZZHiPD wniósł postulat wprowadzenia problematyki zwalczania Salmonelli w stadach drobiu do pracy Podkomisji stałej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opracował uczestnik posiedzenia Andrzej Danielak