Facebook
Baner

Posiedzenie Rady FBZPR

 

Posiedzenie Rady FBZPR

W dniu 14 pażdziernika br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, organizacji skupiającej 28 związków branżowych, w tym PZZHiPD.

W spotkaniu uczestniczył Pan Minister Grzegorz Puda, wiceminister Pan Ryszard Bartosik oraz Główny Lekarz Weterynarii Pan Mirosław Welz.

W posiedzeniu i omawianiu spraw nurtujących wiele branż rolnych zabrali głos i przedstawili poważne problemy przedstawiciele między innymi : pszczelarzy, producentów chmielu, zbóż, owiec, trzody chlewnej, drobiu i innych.

Przedstawiciel PZZHiPD poruszył sprawę dotyczącą systemowego zarządzania branżami rolnymi, jako pilną potrzebę polskiego rolnictwa w obecnej sytuacji, którą można uznać jako wojnę ekonomiczną. Wprowadzenie skutecznego, branżowego zarządzania podażą na podstawie bieżącej, zbiorczej wiedzy o skali produkcji mas towarowych poszczególnych produktów produkcji pierwotnej w czasie rzeczywistym, da narzędzia do wczesnych reakcji i decyzji zapobiegających zbędnym obniżkom cen rynkowych, czyli do stabilizacji i tym samym przewidywalności dochodów rolników.

Światowi operatorzy w obrocie towarami rolno – spożywczymi dysponują profesjonalną wiedzą o ilościach obecnych i przyszłych mas towarowych, dzięki czemu mają strategiczną przewagę nad tymi, którzy takich danych nie mają.

My jesteśmy częścią rynku światowego, a niestety większość towarów rolno – spożywczych sprzedajemy w bardzo niskich cenach kosztem rolników.

Taki proceder bardzo łatwy dla handlowców, prowadzi do szybkiej likwidacji rodzinnych gospodarstw.

Proceder dlatego, że owi handlowcy mają pełną świadomość o przymuszonych decyzjach sprzedażowych przez rolników sprzedających ze stratą !!!

W tym miejscu kłania się bezradność wobec prawa!

Polskie dane statystyczne zbierane i publikowane przez GUS są danymi historycznymi, czyli mówią o tym co było, przez co są moim zdaniem, mało przydatne do bieżącego zarządzania podażą.

-   Zapowiadane terminale portowe do wysyłki polskich produktów rolno -spożywczych na rynki trzecie są znakomitym kierunkiem polityki długofalowej i uważam, do rozpoczęcia budowy systemowego zarządzania ich podażą.

Zapowiadany kolejny projekt przeznaczenia kilku miliardów złotych na przywrócenie przetwórstwa rolno – spożywczego na potrzeby uczciwych stosunków gospodarczych  w polskim rolnictwie musi uwzględnić wszelkie możliwe zabezpieczenia prawne, by  beneficjenci obdarzeni środkami publicznymi i zobowiązani do uczciwej współpracy z rolnikami skupionymi wokół tychże zakładów, te zobowiązania wypełniali, a nie tak jak dotychczas  w przeszłości wytwórnie pasz i ubojnie pobrały wielomilionowe wsparcie, rozwinęły się, a póżniej zostały przejęte przez zagraniczny kapitał. Nowi właściciele przejętych zakładów przetwórczych drenują finansowo polskich rolników, doprowadzając do upadłości i przejmowania ferm wraz  z  przynależną do gospodarstw ziemią.

Przedstawiciel  PZZHiPD  zawnioskował do Ministra o powołanie „ Zespołu ds. rozwiązań systemowych w produkcji zwierzęcej „.

Kolejnym poruszonym problemem jest brak wypłat odszkodowań za zlikwidowane stada drobiu w wyniku grypy ptaków, hodowcom ciągle oczekującym na możliwość wznowienia produkcji w swoich fermach.

W odpowiedzi Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że wniosek o środki jest procedowany w Parlamencie, a spodziewany termin  wypłat pozostałych, niezaspokojonych roszczeń spodziewany jest w listopadzie br.

Opracował: uczestnik dyskusji Andrzej Danielak