Facebook
Baner

Cele Związku

Cele Związku

 1. Celem Związku jest obrona praw i interesów zawodowych i społecznych hodowców i producentów drobiu, działanie na rzecz rozwoju, podnoszenia poziomu i kultury chowu i hodowli  drobiu.
 2. Reprezentowanie interesów swoich członków  wobec naczelnych organów władzy państwowej i administracyjnej oraz współpraca z tymi organami ( np. uczestnictwo w pracach  komisji sejmowych, komisji senackich, komisji problemowych).
 3. Opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych, dotyczących produkcji drobiarskiej oraz warunków pracy i życia  hodowców i producentów  drobiu.
 4. Współpraca z organizacjami społecznymi i gospodarczymi działającymi na rzecz rolnictwa i drobiarstwa.
 5. Inicjowanie i udzielanie pomocy w zakresie upowszechniania  doświadczeń  fachowych  oraz osiągnięć naukowych.
 6. Opracowywanie analiz produkcji  drobiarskiej.
 7. Inicjowanie i rozwijanie współpracy z instytucjami, organizacjami, placówkami naukowymi i wydawniczymi w kraju i zagranicą w zakresie problemów hodowli i produkcji drobiu.
 8. Inicjowanie różnych form  szkoleń  hodowców i producentów drobiu mających na celu pogłębienie ich wiedzy i podnoszenie kwalifikacji .
 9. Działania promocyjne mające wpływać na wzrost spożycia  produktów  drobiarskich.
 10. Udzielanie pomocy organizacyjnej i fachowej organizacjom członkowskim.
 11. Koordynowanie pracy członków Związku.
 12. Kontakty z mediami.