Facebook
Baner

Reprezentowanie interesów zbiorowych hodowców i producentów drobiu przed organami władzy administracyjnej w Polsce i na forum Unii Europejskiej jest jednym z głównych celów działania Związku. Chcemy by głos branży był słyszany i brany pod uwagę podczas prac nad długofalowymi strategiami jak i w adresowaniu sytuacji kryzysowych.

  • Opiniujemy i konsultujemy projekty aktów prawnych w celu ochrony interesów członków i ważnych interesów społecznych

  • Uczestniczymy w pracach Międzynarodowego Zrzeszenia COPA-COGECA

  • Doradzamy organom rządu polskiego jak również instytucjom unijnym w procesie budowy strategii żywnościowej

  • W sytuacjach kryzysów i klęsk żywiołowych współpracujemy z właściwymi organami w celu optymalnego zaadresowania pomocy

  • Zlecamy prowadzenie badań naukowych wspierających fachowo polskich producentów drobiu