Facebook
Baner

Szkolenia

Wraz ze wzrostem produkcji drobiarskiej w Polsce hodowcy odczuwali potrzebę zorganizowania się w celu pozyskiwania informacji, wymiany doświadczeń. W związku z tym Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu organizuje dla swoich członków specjalistyczne szkolenia branżowe. Jest to okazja do poszerzenia wiedzy z zakresu hodowli i produkcji mięsa drobiowego, wymiany doświadczeń między hodowcami oraz nabycia praktycznych umiejętności za zakresu prowadzenia działalności.

Więcej na temat bieżących szkoleń w:

Aktualności