Facebook
Baner

Komunikat prasowy KE

 Komunikat prasowy KE dotyczący Ukrainy i Mołdawii.
Zboża i nasiona oleiste nie są objęte tym automatycznym uruchomieniem. Istnieją dwie możliwości podjęcia przez Komisję środków ochronnych w odniesieniu do produktów innych niż drób, jaja i cukier (co oznacza zboża, nasiona oleiste i wszystkie inne), kiedy produkty ukraińskie niekorzystnie wpływają na rynek unijny lub rynek jednego lub kilku państw członkowskich w odniesieniu do podobnych lub produktów z którymi bezpośrednio konkurują.