Facebook
Baner

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DROBIARSKA -opis wydarzenia

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DROBIARSKA
W dniach 28-29 kwietnia br. w miejscowości Różan Hotel AWANGARDA odbyła się Konferencja Drobiarska, w której udział wzięło ponad 100 osób, głównie hodowcy i producenci drobiu z całego kraju.
W konferencji oprócz producentów drobiu i zaproszonych gości z kraju, udział wzięli goście z zagranicy.
Konferencję otworzył Prezes PZZHiPD Andrzej Danielak, który powitał wszystkich obecnych i w krótkich słowach przedstawił działalność organizacji. Następnie Sekretarz PZZHiPD Pani Stanisława Aldona Łoś omówiła działanie Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, dzięki któremu pozyskaliśmy środki na organizację Międzynarodowej Konferencji.
Pani Anna Zubków pełniąca społeczną funkcję Dyrektora Biura PZZHiPD i reprezentująca naszą organizację w copa-cocega powitała i przedstawiła zaproszonych przez nią gości z zagranicy.
Swoją obecnością zaszczycił nas Prezes Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Pan Marian Sikora, który w swoim wystąpieniu przedstawił zagrożenia stojące przed rolnikami, hodowcami zwierząt w Unii Europejskiej.
Dalszą część Konferencji poprowadziła Pani Aneta Oleksy Gębczyk.
Wykładowcy przedstawiali tematy, które wzbudzały wielkie zainteresowanie obecnych i zachęcały do dyskusji.
Pierwszy temat przedstawiła Pani Mecenas Karolina Wielgocz-Rogocz , a dotyczył on wydawania decyzji środowiskowej na budowę nowych obiektów gospodarskich. Pani Mecenas doskonale wyjaśniła obowiązujące przepisy i problemy z jakimi borykają się petenci w urzędach wydających decyzje. Zainteresowani mogli korzystać z porad prawnych jakich po prelekcji udzielała Pani Mecenas.
Kolejnym tematem była ,, Sytuacja w sektorze drobiarskim w kontekście wystąpienia COVID-19 i grypy ptaków ‘’ , który to temat omówiła Pani dr Joanna Trybus. Również z Panią Doktor na Konferencję przybyli przedstawiciele MRiRW, którzy odpowiadają za publikację cen drobiu na stronie internetowej Ministerstwa oraz za odszkodowania i środki wsparcia dla rolników. Rozgorzała ostra dyskusja, głównie dotycząca publikowanych cen żywca drobiowego. Zapisano też wnioski w tym temacie, które następnie będą przestawione Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pani Doktor Aneta Oleksy-Gębczyk omówiła temat dotyczący wyzwań konsumenckich i trendów zakupowych. Przedstawiła (na podstawie przeprowadzonych badań) jakie są preferencje zakupowe współczesnych konsumentów i co jest priorytetem przy robieniu zakupów.
Pan Profesor Edward Majewski z SGGW omówił zagadnienia związane z produkcją jaj spożywczych z chowu klatkowego, w aspekcie dążeń organizacji tzw. obrońców zwierząt do likwidacji możliwości dalszego prowadzenia takiego sposobu utrzymania kur niosek.
Temat ten poszerzyli przedstawiciele organizacji producentów drobiu z Węgier (dr Gyorgyi Molnar oraz Pakozd Gergely). Organizacja węgierska bardzo mocno zaangażowała się w obronę chowu klatkowego, gdyż produkcja jaj na Węgrzech (podobnie jak w Polsce) opiera się głównie na systemie klatkowym. Przedstawiciele z Węgier przedstawili merytoryczne argumenty, aby tę produkcję utrzymać i nie likwidować. Przedstawili interesującą prezentację o systemowej komunikacji branży drobiarskiej ze społecznością.
Pan Profesor Adam Malicki ze swoim wykładem wpisywał się doskonale w tematykę, gdyż potwierdził ( przeprowadzonymi badaniami naukowymi) jak ważne dla zdrowia człowieka jest spożywanie jaj kurzych oraz mięsa drobiowego. Pan Profesor oznajmił, że jaja produkowane w klatkach są najbardziej bezpieczne, gdyż nie stykają się ze środowiskiem zewnętrznym.
Kolejny wykładowca tj. Pan Profesor Krzysztof Kozłowski – Prezydent Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej – omówił produkcję indyka w Polsce i na świecie. Przedstawił najważniejsze rasy hodowane w Polsce i problemy z jakimi borykają się producenci indyka.
Przed uroczystą kolacją wieczór uświetnił swoim występem światowej sławy tenor Sylwestr Targosz-Szalonek.
W kolejnym dniu obecni na Konferencji zapoznali się z tematyką wyzwań jakie wprowadza WPR i związany z nią ,, zielony ład’’. Temat ten omówiła Pani Barbara Odrobińska z MRiRW.
Natomiast Pani Doktor Katarzyna Wawrzak z GIW, przestawiła działania Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania grypy ptaków i Salmonelli oraz obowiązki hodowców i producentów drobiu.
Wiele emocji wzbudziło wystąpienie przedstawiciela organizacji producentów drobiu z Irlandii (Robert Malone), który omówił problemy branży i rozwiązania stosowane w jego kraju. Obecni na wykładzie nasi producenci drobiu zaproponowali, aby niektóre rozwiązania z Irlandii przedstawić Polskiemu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako gotowe rozwiązania do naszego porządku prawnego polepszające funkcjonowanie branży drobiarskiej.
Natomiast prezentacja przewodniczącego grupy roboczej ,, Jaja i drób’’ z Copa-Cogeca Pana Gina Luca Bagnara z Włoch, wyjaśniła wiele spraw dotyczących procesu tworzenia przepisów prawnych w UE i spraw dotyczących przyszłości branży.
Wszystkie wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, a najbardziej te dotyczące nowinek i przyszłości rodzinnych gospodarstw drobiarskich co było hasłem przewodnim Konferencji.
W drugim dniu wydarzenia zaszczycił nas swoją obecnością Sekretarz Stanu MRiRW Pan Lech Kołakowski. Pan Minister wręczył na ręce Prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Drobiu Andrzeja Danielaka pismo, w którym Ministerstwo dziękuje za zaproszenie na Konferencję i podkreśla ważność branży drobiarskiej i wyzwania przed nią stojące- pismo w załączeniu.
Obecność Pana Ministra wywołała wielką dyskusję i producenci drobiu mieli możliwość przedstawić swoje problemy i obawy jakie niesie nowa rzeczywistość europejska – chociażby wojna na Ukrainie.
Pan Minister zaprosił delegację branżową do MRiRW w celu przedstawienia naszych postulatów i rozmów w celu wypracowania wspólnych rozwiązań.
Otrzymaliśmy również zaproszenie na spotkanie z Komisarzem ds. Rolnictwa w UE Panem Januszem Wojciechowskim , który z przyczyn osobistych nie mógł uczestniczyć w Konferencji.
Opracowała Anna Zubków

http://jankowski-it.net/temp/MKD2022-2.mp4- kliknij na film

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO