Facebook
Baner

Odpowdź MRiRW w sprawie dyrektywy dot. emisji przemysłowych

 Odpowiedź MRiRW na pisma w sprawie wystąpienia do Ministra Klimatu i Środowiska z prośbą o wyrażenie sprzeciwu wobec planów Komisji Europejskiej mających na celu ograniczenie emisji przemysłowych w rolnictwie.